frezer

Frezen

Dit kan klein en grootschalig.
Een met een breedte van 0,90 meter voor tuinen.
Een met een breedte van 2,30 meter voor grasland en ruw terrein met een houtopslag van ongeveer 5 cm dikte.

frezer groot